30 Απριλίου 2013

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνα για το άρθρο “ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”

«Η τρόικα δεν µπορεί να παραβιάζει τις διεθνείς συµβάσεις απαιτώντας την εφαρµογή πολιτικών που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα. ∆εν µπορεί να αποποιηθεί τις ευθύνες της», δήλωσε ο ανεξάρτητος εµπειρογνώµονας του ΟΗΕ, Σέφας Λουµίνα που πραγµατοποίησε επίσκεψη στην Ελλάδα, µε σκοπό να αξιολογήσει τις επιπτώσεις που έχουν τα µέτρα που επιβλήθηκαν για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Ο ανεξάρτητος απεσταλµένος δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα στην Ευρωζώνη που δεν διαθέτει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας που θα δρούσε ως ένα «δίχτυ κοινωνικής προστασίας ως ύστατο καταφύγιο», τονίζοντας παράλληλα ότι «αντί να ενισχυθεί το δίκτυο κοινωνικής πρόνοιας καθιστώντας το ολοκληρωµένο, η προτεραιότητα φαίνεται να έχει δοθεί στη δηµοσιονοµική εξυγίανση εις βάρος του λαού στην Ελλάδα». Ο κ. Λουµίνα κάλεσε την τρόικα και την ελληνική κυβέρνηση να τοποθετήσουν τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο κέντρο των πολιτικών τους, καθώς µόνο τότε θα µπορεί να υπάρξει αειφόρος ανάπτυξη.

πηγή: Health Daily