22 Ιουλίου 2022

Πρόσληψη Υπεύθυνου Διαχείρισης Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού

Εικόνα για το άρθρο “Πρόσληψη Υπεύθυνου Διαχείρισης Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού”

Η Θετική Φωνή – Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος προκηρύσσει την πρόσληψη εργαζόμενου/ης με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, ως Υπεύθυνου Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να στείλουν:

 • πλήρες βιογραφικό σημείωμα και
 • συνοδευτική επιστολή (motivation letter)

στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@positivevoice.gr με ένδειξη “Πρόσληψη Υπεύθυνου Διαχείρισης Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού”.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Κυριακή 7 Αυγούστου

Βιογραφικά χωρίς συνοδευτική επιστολή δε θα λαμβάνονται υπόψη.

 

Σκοπός:

Η θέση θα ενταχθεί στο τμήμα οικονομικών και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να υποστηρίξει τις διαδικασίες του, με γνώμονα τη σωστή και βιώσιμη λειτουργία της οργάνωσης.

 

Ενδεικτικές αρμοδιότητες:

 • Υποστήριξη των λογιστικών ενεργειών του οργανισμού (τήρηση ταμειακών αρχείων, διαχείριση ταμειακών συναλλαγών, παρακολούθηση και ενημέρωση εξοδολογίων κλπ.)
 • Υποστήριξη διαδικασιών προμηθειών
 • Διοικητική και οικονομική υποστήριξη για την ανάπτυξη προτάσεων για χρηματοδότηση (κατάρτιση προϋπολογισμών, συλλογή υποστηρικτικών εγγράφων και δικαιολογητικών κλπ.)
 • Οικονομική διαχείριση έργων (παρακολούθηση προϋπολογισμών, τήρηση αρχείων οικονομικού αντικειμένου, σύνταξη εκθέσεων πεπραγμένων)
 • Υποστήριξη της διαδικασίας στελέχωσης του οργανισμού (αναρτήσεις αγγελιών, συλλογή βιογραφικών, επικοινωνία με τους υποψηφίους, διενέργεια συνεντεύξεων, επιλογή προσωπικού)
 • Οργάνωση και συντήρηση βάσεων δεδομένων με τα στοιχεία του προσωπικού, κατάρτιση και ανανέωση συμβάσεων, έκδοση σχετικών εγγράφων (π.χ βεβαίωσης εργοδότη κλπ.)
 • Επικοινωνία με το προσωπικό και επίλυση ζητημάτων
 • Υποστήριξη μισθοδοσίας (τήρηση παρουσιολογίων, παρακολούθηση αλλαγών στο χρόνο οργάνωσης της εργασίας, παρακολούθηση αλλαγών στις αμοιβες κλπ.)
 • Συντονισμός διαδικασιών εκπαίδευσης του προσωπικού
 • Οποιαδήποτε διοικητική αρμοδιότητα, εφόσον παραστεί ανάγκη, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (οικονομικής κατεύθυνσης επιθυμητό)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην (οικονομική) διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων
 • Άριστη χρήση, προφορική και γραπτή της αγγλικής γλώσσας
 • Microsoft Office (άριστα Excel, Word, Powerpoint)
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Αναλυτική και αριθμητική σκέψη
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Εμπιστευτικότητα

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε οργανωμένο τμήμα οικονομικών (ιδανικά οργάνωσης της Κοινωνίας των Πολιτών)
 • Εμπειρία στην κατάρτιση προϋπολογισμών-απολογισμών
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης και υποβολή αιτήσεων
 • Εμπειρία σε διπλογραφικό σύστημα τήρησης λογιστικών βιβλίων
 • Γνώση των διαδικασιών του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

 

Τόπος εργασίας: Κεντρικά γραφεία «Θετικής Φωνής» (Αγίων Αναργύρων 13, 10554 Αθήνα)

 

Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης συνεργασίας: Σεπτέμβριος 2022

 

Ισχύς σύμβασης: 6 μήνες (με προοπτική ανανέωσης)

 

Πακέτο αποδοχών:

Αμοιβή διαπραγματεύσιμη, βάσει προσόντων και προϋπηρεσίας

Εμπειρία στο πεδίο, επαγγελματική ανάπτυξη και εξειδίκευση

Ευκαιρίες εκπαίδευσης

 

Ποιοι/ες είμαστε; 

Η “Θετική Φωνή” – Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος απασχολεί 30 εργαζόμενους/ες, παρέχει υπηρεσίες στο πεδίο και στις εξειδικευμένες δομές της, καθώς ακόμη δραστηριοποιείται σε επίπεδο θεσμικών διεκδικήσεων & εκστρατειών ενημέρωσης σε σχέση με την προάσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών ατόμων και των ευάλωτων στον HIV κοινωνικών ομάδων. 

 

Διαφορετικότητα & Συμπερίληψη: 

Στη “Θετική Φωνή” – Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος, η διαφορετικότητα είναι προσόν και μία από τις αξίες που διατρέχει το έργο μας. Παροτρύνουμε όσα άτομα έχουν βιωματική, ερευνητική ή επαγγελματική κατανόηση των θεμάτων που αφορούν στον HIV, σε ΑΣΑ (άντρες που κάνουν σεξ με άντρες), ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, και άλλους ευάλωτους πληθυσμούς που εξυπηρετούμε, να αιτηθούν. 

 

Ακόμη, δεσμευόμαστε για την καλύτερη δυνατή ένταξη όλων των εργαζομένων, προσφέροντας ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον, ελεύθερο από διακρίσεις και αποκλεισμούς.

 

Όλες οι αποφάσεις μας σχετικά με την απασχόληση λαμβάνονται αποκλειστικά με βάση τα προσόντα, την αξία, τις εργασιακές απαιτήσεις και τις επιχειρησιακές ανάγκες. Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σε όλες/ους και απορρίπτουμε κάθε είδους διάκριση που πηγάζει από τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, τη γονεϊκότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή την έκφραση του φύλου, την οικογενειακή κατάσταση κ.ο.κ.

 

Εάν χρειάζεστε προσαρμογή της διαδικασίας υποβολής βιογραφικού ή/και της συνέντευξης βάσει των αναγκών ή των συνθηκών σας, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Για ερωτήσεις/διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2108627572 ή στο email hr@positivevoice.gr.