29 Αυγούστου 2022

Πρόσληψη Streetworker

Εικόνα για το άρθρο “Πρόσληψη Streetworker”

Η Θετική Φωνή – Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος προκηρύσσει την πρόσληψη δύο (2) εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μερικής απασχόλησης (4 ώρες ημερησίως), ως Streetworkers.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να στείλουν:

 • πλήρες βιογραφικό σημείωμα και
 • συνοδευτική επιστολή (motivation letter)

στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@positivevoice.gr με ένδειξη “Πρόσληψη Streetworker”.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου. 

Βιογραφικά χωρίς συνοδευτική επιστολή δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Σκοπός:

Η θέση αφορά στην απασχόληση στον τομέα των δράσεων στο πεδίο (outreach) της ομάδας εργασίας στο δρόμο (Streetwork) της Θετικής Φωνής. Οι υπηρεσίες του Streetwork Project στοχεύουν στην πρόληψη, ενδυνάμωση, υποστήριξη και διασύνδεση κοινωνικά ευάλωτων πληθυσμών (π.χ. άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες, μετακινούμενοι πληθυσμοί, Ρομά, άτομα που εργάζονται στο σεξ, άτομα που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών) στην Αθήνα. 

Ενδεικτικές αρμοδιότητες:

 • Προσέγγιση των σημείων συγκέντρωσης (πιάτσες) του εκάστοτε πληθυσμού – στόχου στην Αθήνα
 • Χαρτογράφηση των αναγκών των πληθυσμών των ωφελουμένων
 • Ενημέρωση των ωφελούμενων ατόμων για τον HIV, τη σεξουαλική υγεία, την ασφαλέστερη εμπλοκή με την εργασία στο σεξ και την ασφαλέστερη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών 
 • Ενδυνάμωση και υποστήριξη των ατόμων με γνώμονα την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους (βάσει των αρχών της κοινοτικής προσέγγισης, της συμβουλευτικής μεταξύ ομοτίμων και της μείωσης βλάβης)
 • Παρέμβαση στην κρίση
 • Ενημέρωση για τις υπηρεσίες/δομές της Θετικής Φωνής και διασύνδεση με τις κατάλληλες υπηρεσίες/οργανώσεις

Απαραίτητα προσόντα:

 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Καλή λειτουργία μέσα σε ομάδες ανθρώπων και συντονισμός τους
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Εμπιστευτικότητα
 • Δίπλωμα οδήγησης

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ή παραπλήσια εργασιακή θέση στην Κοινωνία των Πολιτών
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (ιδανικά κοινωνικών επιστημών ή επιστημών υγείας)
 • Εθελοντική προϋπηρεσία σε σχετική θέση στην Κοινωνία των Πολιτών
 • Γνώσεις για τον HIV και τη σεξουαλική υγεία
 • Γνώσεις στο προσφυγικό και μεταναστευτικό πεδίο

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης συνεργασίας: Οκτώβριος 2022

Ισχύς σύμβασης: 6 μήνες (με προοπτική ανανέωσης)

Πακέτο αποδοχών:

Αμοιβή διαπραγματεύσιμη, βάσει προσόντων και προϋπηρεσίας

Εμπειρία στο πεδίο, επαγγελματική ανάπτυξη και εξειδίκευση

Ευκαιρίες εκπαίδευσης

Ποιοι/ες είμαστε; 

Η “Θετική Φωνή” – Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος απασχολεί 30 εργαζόμενους/ες, παρέχει υπηρεσίες στο πεδίο και στις εξειδικευμένες δομές της, καθώς ακόμη δραστηριοποιείται σε επίπεδο θεσμικών διεκδικήσεων & εκστρατειών ενημέρωσης σε σχέση με την προάσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών ατόμων και των ευάλωτων στον HIV κοινωνικών ομάδων. 

Συμπερίληψη: 

Στη “Θετική Φωνή” – Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος, η διαφορετικότητα είναι προσόν και μία από τις αξίες που διατρέχει το έργο μας. Παροτρύνουμε όσα άτομα έχουν βιωματική, ερευνητική ή και επαγγελματική κατανόηση των θεμάτων που αφορούν στον HIV, σε ΑΣΑ (άντρες που κάνουν σεξ με άντρες), ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, και άλλους ευάλωτους πληθυσμούς που εξυπηρετούμε, να αιτηθούν. 

Ακόμη, δεσμευόμαστε για την καλύτερη δυνατή ένταξη όλων των εργαζομένων ατόμων, προσφέροντας ένα φιλικό, ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, ελεύθερο από διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Όλες οι αποφάσεις μας σχετικά με την απασχόληση λαμβάνονται αποκλειστικά με βάση τα προσόντα, την αξία, τις εργασιακές απαιτήσεις και τις επιχειρησιακές ανάγκες. Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σε όλες/ους και απορρίπτουμε κάθε είδους διάκριση που πηγάζει από τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, τη γονεϊκότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή την έκφραση του φύλου, την οικογενειακή κατάσταση κ.ο.κ.

Εάν χρειάζεστε προσαρμογή της διαδικασίας υποβολής βιογραφικού ή/και της συνέντευξης βάσει των αναγκών ή των συνθηκών σας, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Για ερωτήσεις/διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2108627572 ή στο email hr@positivevoice.gr.