15 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόσληψη Συμβούλου Σεξουαλικής Υγείας (Θεσσαλονίκη)

Εικόνα για το άρθρο “Πρόσληψη Συμβούλου Σεξουαλικής Υγείας (Θεσσαλονίκη)”

Η Θετική Φωνή – Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος προκηρύσσει την πρόσληψη εργαζομένου/ης με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μερικής απασχόλησης (4 ώρες ημερησίως), ως Συμβούλου Σεξουαλικής Υγείας στο Thess Checkpoint.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@positivevoice.gr με ένδειξη “Πρόσληψη Συμβούλου THESS CHECKPOINT”.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου. 

 

Σκοπός:

Η θέση αφορά στην απασχόληση στο Κέντρο Πρόληψης & Σεξουαλικής Υγείας “Thess Checkpoint” καθώς και σε άλλες υπηρεσίες της Θετικής Φωνής, συμπεριλαμβανομένων του Κέντρου Ενδυνάμωσης Ατόμων που Εργάζονται στο Σεξ “Red Umbrella Thess” και των εξωτερικών δράσεων στο πλαίσιο του Streetwork Project. 

 

Ενδεικτικές αρμοδιότητες:

 • Διενέργεια γρήγορων διαγνωστικών εξετάσεων (rapid test) για τον HIV, την ηπατίτιδα Β και την ηπατίτιδα C
 • Eνημέρωση των ωφελούμενων ατόμων σχετικά με την πρόληψη, την προαγωγή της (σεξουαλικής) υγείας και την ασφαλέστερη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών 
 • Ενδυνάμωση και υποστήριξη των ατόμων με γνώμονα την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους (βάσει των αρχών της κοινοτικής προσέγγισης, της συμβουλευτικής μεταξύ ομοτίμων και της μείωσης βλάβης)
 • Παρέμβαση στην κρίση
 • Διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας
 • Προσέγγιση των σημείων συγκέντρωσης (πιάτσες) του εκάστοτε πληθυσμού – στόχου στη Θεσσαλονίκη

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Εμπιστευτικότητα

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε επαφή με ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες
 • Ευελιξία στο πρόγραμμα
 • Γνώσεις για τον HIV και τη σεξουαλική υγεία
 • Γνώσεις στο προσφυγικό και μεταναστευτικό πεδίο
 • Πτυχίο και προϋπηρεσία συναφή με ανθρωπιστικές, κοινωνικές καθώς και επιστήμες υγείας θα συνεκτιμηθούν στα προσόντα.
 • Η πρότερη ενασχόληση ή το ενδιαφέρον σε σχέση με τη σεξουαλική υγεία και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση συνεκτιμώνται.

 

Τόπος εργασίας: Θεσσαλονίκη

 

Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης συνεργασίας: Οκτώβριος 2022

 

Ισχύς σύμβασης: 6 μήνες (με προοπτική ανανέωσης)

 

Πακέτο αποδοχών:

 • Αμοιβή διαπραγματεύσιμη, βάσει προσόντων και προϋπηρεσίας
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση σχετικά με τον HIV και τα υπόλοιπα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
 • Εποπτεία, αξιολόγηση και συνεχιζόμενη προσωπική ανάπτυξη

 

Ποιοι/ες είμαστε; 

Η “Θετική Φωνή” – Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος απασχολεί 30 εργαζόμενους/ες, παρέχει υπηρεσίες στο πεδίο και στις εξειδικευμένες δομές της, καθώς ακόμη δραστηριοποιείται σε επίπεδο θεσμικών διεκδικήσεων & εκστρατειών ενημέρωσης σε σχέση με την προάσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών ατόμων και των ευάλωτων στον HIV κοινωνικών ομάδων. 

 

Συμπερίληψη: 

Στη “Θετική Φωνή” – Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος, η διαφορετικότητα είναι προσόν και μία από τις αξίες που διατρέχει το έργο μας. Παροτρύνουμε όσα άτομα έχουν βιωματική, ερευνητική ή και επαγγελματική κατανόηση των θεμάτων που αφορούν στον HIV, σε ΑΣΑ (άντρες που κάνουν σεξ με άντρες), ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, και άλλους ευάλωτους πληθυσμούς που εξυπηρετούμε, να αιτηθούν. 

 

Ακόμη, δεσμευόμαστε για την καλύτερη δυνατή ένταξη όλων των εργαζομένων ατόμων, προσφέροντας ένα φιλικό, ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, ελεύθερο από διακρίσεις και αποκλεισμούς.

 

Όλες οι αποφάσεις μας σχετικά με την απασχόληση λαμβάνονται αποκλειστικά με βάση τα προσόντα, την αξία, τις εργασιακές απαιτήσεις και τις επιχειρησιακές ανάγκες. Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σε όλες/ους και απορρίπτουμε κάθε είδους διάκριση που πηγάζει από τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, τη γονεϊκότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή την έκφραση του φύλου, την οικογενειακή κατάσταση κ.ο.κ.

 

Εάν χρειάζεστε προσαρμογή της διαδικασίας υποβολής βιογραφικού ή/και της συνέντευξης βάσει των αναγκών ή των συνθηκών σας, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Για ερωτήσεις/διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2108627572 ή στο email hr@positivevoice.gr.