4 Οκτωβρίου 2022

Ανησυχητικά στοιχεία για τη θνησιμότητα και τον επιπολασμό HIV στα άτομα που κάνουν ενδοφλέβια χρήση ουσιών

Εικόνα για το άρθρο “Ανησυχητικά στοιχεία για τη θνησιμότητα και τον επιπολασμό HIV στα άτομα που κάνουν ενδοφλέβια χρήση ουσιών”

Την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της 10ης Πανελλήνιας Συνάντησης: AIDS, Ηπατίτιδες και Αναδυόμενα Νοσήματα, που διοργανώθηκε από την Επιστημονική Εταιρεία Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Προληπτικής Ιατρικής, ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» συμμετείχε με την παρουσία του προέδρου του Δ.Σ.,Νίκου Δέδε, και του Υπεύθυνου Μείωσης Βλάβης, Μάριου Ατζέμη, στη θεματική συνεδρίαση με τίτλο «Θάνατος και Αιτίες σε Χρήστες Ψυχοδραστικών Ουσιών». Παρουσιάστηκαν τα στοιχεία από τα προγράμματα «Αριστοτέλης» και «Αλέξανδρος», όπως εξάλλου είχαν παρουσιαστεί και τον περασμένο Ιούνιο σε συνέντευξη τύπου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων από τους καθηγητές Χατζάκη και Σύψα, που διεξήγαγαν την έρευνα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όσο και στη συνέντευξη τύπου του Ιουνίου, εκφράστηκε η έντονη ανησυχία για τη νέα έξαρση στα επίπεδα επιπολασμού του HIV και για την εξαιρετικά υψηλή θνησιμότητα μεταξύ των ατόμων που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ουσιών βάσει των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από τα προγράμματα «Αριστοτέλης» και «Αλέξανδρος» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η θνησιμότητα σε άτομα που κάνουν ενδοφλέβια χρήση ουσιών είναι 3.5% ετησίως, ενώ από το 2018 μέχρι το 2020 ο επιπολασμός HIV έφτασε σε ποσοστό το 22%. Μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί ότι τα άτομα που ζουν με HIV και κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών έχουν 34 φορές υψηλότερη θνησιμότητα σε σύγκριση με άτομα ίδιας ηλικίας και φύλου στο γενικό πληθυσμό.

Δεδομένης της δωρεάν διάθεσης αντιρετροϊκών φαρμάκων, οπιούχων υποκατάστατων και άμεσα δρώντων αντιικών για την Ηπατίτιδα C, το ερώτημα που ανακύπτει είναι γιατί οι χρήστες και χρήστριες ουσιών δεν έχουν πραγματική πρόσβαση σε αυτά. Βασικό ρόλο διαδραματίζει σίγουρα το στίγμα που επιφέρει η χρήση ενδοφλέβιων ουσιών, η οποία τους εμποδίζει ουσιαστικά από την διασύνδεσή τους με τις αντίστοιχες Μονάδες. Παράλληλα, τα άτομα που κάνουν χρήση ουσιών υφίστανται πολλαπλούς αποκλεισμούς από το σύστημα υγείας και από την πρόσβαση στην πρόνοια. Τέλος, η αύξηση των θανάτων από υπερβολική δόση (overdose) οφείλεται στο ότι η ναλοξόνη δεν είναι διαθέσιμη στη θιγόμενη κοινότητα – δηλαδή στα άτομα που κάνουν χρήση ουσιών και στις οικογένειές τους – και στις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο.

Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται η αποτυχία των πολιτικών για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα και το έλλειμμα πολλών παραγόντων που είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό τους. Η κρισιμότητα της κατάστασης επιβάλλει την άμεση λήψη μέτρων.

Βάσει των προαναφερθέντων στοιχείων η Θετική Φωνή κρίνει αναγκαία την άμεση συμμετοχή των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στο σχεδιασμό των πολιτικών για τα ναρκωτικά, την ενίσχυση των ομάδων streetwork των οργανώσεων έτσι ώστε αυτές να είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των οροθετικών χρηστών και του συστήματος υγείας, αλλά και την παροχή ναλοξόνης στην θιγόμενη κοινότητα μετά από κατάλληλη εκπαίδευση των ομοτίμων. Ακόμα πιο σημαντική, όμως, είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, κρατικών και μη, χωρίς αντιπαραθέσεις και ανταγωνισμούς, με στόχο την αναχαίτιση της διαφαινόμενης επιδημίας HIV στους χρήστες, την δεύτερη μέσα σε δέκα χρόνια, καθώς και τον πολύ υψηλό αριθμό θανάτων από υπερβολική δόση.