Όνομα Επώνυμο

δεν βάζουμε βιογραφικό.

Κάνουμε ετικέτες με τη θέση (π.χ. “διοικητικό συμβούλιο” “προσωπικό”