ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Λογότυπο Θετικής Φωνής

Η Θετική Φωνή είναι ο σύλλογος οροθετικών Ελλάδας, των ανθρώπων δηλαδή που ζουν με HIV/AIDS. Ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του HIV και τον περιορισμό των κοινωνικών επιπτώσεών του. Αγωνιζόμαστε για την εξασφάλιση καλύτερης πρόληψης, ενημέρωσης, περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας όσων ζουν με HIV/AIDS και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η Θετική Φωνή είναι μέλος του AIDS Action Europe, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ για το HIV/AIDS, της Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών, της Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου του ΚΕΕΛΠΝΟ και του δικτύου χωρών με χαμηλό επιπολασμό (NeLP).