Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου

Εικόνα για το άρθρο “Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου”

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι απλώς μια νομική υποχρέωση για εμάς. Είναι ηθική δέσμευση και βασική επιδίωξη του συλλόγου μας. Σεβόμαστε απόλυτα τα δικαιώματά σας και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας παρέχουμε πλήρη και αποτελεσματική ενημέρωση. Ενόψει της ευαίσθητης φύσης των δεδομένων που διαχειριζόμαστε, προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας είναι απόλυτα προστατευμένες. Για το λόγο αυτό αφενός μεν είμαστε ιδιαίτερα απαιτητικοί όσον αφορά την πολιτική απορρήτου και τους όρους καταχώρισης των προσωπικών πληροφοριών, αφετέρου δε είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή παρατήρηση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και πώς χρησιμοποιούμε εμείς τα δεδομένα αυτά.
Με την αποδοχή της παρούσας πολιτικής προστασίας, συμφωνείτε με την συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από το Σύλλογο, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR) και τους παρακάτω όρους χρήσης.

Διαβάστε προσεκτικά αυτή την πολιτική, για να κατανοήσετε πώς και γιατί συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Μπορείτε γενικά να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες της Θετικής Φωνής χωρίς να απαιτούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα αποκτώνται μόνο αν μας τα παράσχετε, για παράδειγμα, κατά την εγγραφή σας ως υποστηρικτή, την υποβολή φόρμας-αίτησης νέου μέλους, τη συμμετοχή σας σε κάποια επώνυμη έρευνα ή τη σύναψη σύμβασης.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.